TOP Page
(Index Page)


Vol.2515
[Matsu Islands, Dongyin Island(10)] Lienuyikeng Cliff / Yixiantian Cliff
Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


Vol.2517
[Matsu Islands, Dongyin Island(12)] Zhonglingtang (Old Crematory)
Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)Three curious Kyoro-Chans visited a lot of places......


Vol. 2516
[Matsu Islands, Dongyin Island(11)] Dongyin Lighthouse / Drum Rock / Taibai Echo Cliff

Place
Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)
Click this photo, and large size photo will appear!
No.000-001
[MAP]

Nangan

Nangan (Matsu Islands) (Lienchiang County) (Taiwan)


Click this photo, and large size photo will appear!
No.000-002
[MAP]

Beigan

Beigan (Matsu Islands) (Lienchiang County) (Taiwan)


Click this photo, and large size photo will appear!
No.000-003
[MAP]

Dongyin

Dongyin (Matsu Islands) (Lienchiang County) (Taiwan)


Click this photo, and large size photo will appear!
No.000-004
[MAP]

Xiju

Xiju (Matsu Islands) (Lienchiang County) (Taiwan)


Click this photo, and large size photo will appear!
No.000-005
[MAP]

Dongju

Dongju (Matsu Islands) (Lienchiang County) (Taiwan)

No.001

Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

 • Go!Go!Kyoro-chan (Vol.0929) Traveling in Taiwan by motorbike [ Menu Page ]
 • No.002

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.003

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.004

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.005

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.006

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.007

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.008

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.009

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.010

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.011

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.012

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.013

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.014

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.015

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.016

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.017

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.018

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.019

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.020

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.021

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.022

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.023

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.024

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.025

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.026

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.027

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.028

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.029

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.030

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.031

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.032

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.033

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.034

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.035

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.036

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.037

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.038

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.039

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.040

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.041

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.042

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.043

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.044

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.045

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.046

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.047

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.048

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.049

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.050

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.051

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.052

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.053

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.054

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.055

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.056

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.057

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.058

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.059

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.060

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.061

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.062

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.063

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.064

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.065

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.066

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.067

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.068

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.069

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.070

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.071

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.072

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.073

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.074

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.075

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.076

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.077

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.078

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.079

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.080

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.081

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.082

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.083

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.084

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

  No.085

  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)

 • Go!Go!Kyoro-chan (Vol.0929) Traveling in Taiwan by motorbike [ Menu Page ]

 • Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-001
  [MAP]

  Nangan

  Nangan (Matsu Islands) (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-002
  [MAP]

  Beigan

  Beigan (Matsu Islands) (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-003
  [MAP]

  Dongyin

  Dongyin (Matsu Islands) (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-004
  [MAP]

  Xiju

  Xiju (Matsu Islands) (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-005
  [MAP]

  Dongju

  Dongju (Matsu Islands) (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-011
  [Guide]

  Nangan (1)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-012
  [Guide]

  Nangan (2)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-013
  [Guide]

  Nangan (3)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-014
  [Guide]

  Nangan (4)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-015
  [Guide]

  Nangan (5)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-016
  [Guide]

  Nangan (6)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-017
  [Guide]

  Nangan (7)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-018
  [Bus]

  Nangan Bus Timetable (1)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-019
  [Bus]

  Nangan Bus Timetable (2)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-020
  [Guide]

  Beigan (1)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-021
  [Guide]

  Beigan (2)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-022
  [Guide]

  Beigan (3)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-023
  [Guide]

  Beigan (4)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-024
  [Guide]

  Beigan (5)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-025
  [Guide]

  Beigan (6)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-026
  [Guide]

  Beigan (7)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-027
  [Bus]

  Beigan Bus Timetable (1)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-028
  [Bus]

  Beigan Bus Timetable (2)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-029
  [Guide]

  Dongyin (1)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-030
  [Guide]

  Dongyin (2)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-031
  [Guide]

  Dongyin (3)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-032
  [Guide]

  Dongyin (4)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-033
  [Guide]

  Dongyin (5)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-034
  [Guide]

  Dongyin (6)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-035
  [Guide]

  Dongyin (7)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-036
  [Guide]

  Juguang (1)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-037
  [Guide]

  Juguang (2)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-038
  [Guide]

  Juguang (3)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-039
  [Guide]

  Juguang (4)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-040
  [Guide]

  Juguang (5)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-041
  [Guide]

  Juguang (6)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-042
  [Guide]

  Juguang (7)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-043
  [Guide]

  Dabushike (1)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-044
  [Guide]

  Dabushike (2)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-045
  [Guide]

  Resource Recycling (1)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-046
  [Guide]

  Resource Recycling (2)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-047
  [Guide]

  Matsu Blue Tear Museum (1)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-048
  [Guide]

  Matsu Blue Tear Museum (2)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-049
  [Guide]

  Matsu Blue Tear Museum (3)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-050
  [Guide]

  Matsu Blue Tear Museum (4)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-051
  [Guide]

  Matsu Blue Tear Museum (5)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-052
  [Guide]

  Matsu Blue Tear Museum (6)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-053
  [Guide]

  Enjoy Matsu (1)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-054
  [Guide]

  Enjoy Matsu (2)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-055
  [Guide]

  Enjoy Matsu (3)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-056
  [Guide]

  Enjoy Matsu (4)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-057
  [Guide]

  Enjoy Matsu (5)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-058
  [Guide]

  Enjoy Matsu (6)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-059
  [Guide]

  Enjoy Matsu (7)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-060
  [Guide]

  Enjoy Matsu (8)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-061
  [Guide]

  Enjoy Matsu (9)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-062
  [Guide]

  Enjoy Matsu (10)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-063
  [Guide]

  Enjoy Matsu (11)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-064
  [Guide]

  Enjoy Matsu (12)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-065
  [Guide]

  Enjoy Matsu (13)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-066
  [Guide]

  Enjoy Matsu (14)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-067
  [Guide]

  Enjoy Matsu (15)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-068
  [Guide]

  Enjoy Matsu (16)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-069
  [Guide]

  Enjoy Matsu (17)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-070
  [Guide]

  Enjoy Matsu (18)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-071
  [Guide]

  Enjoy Matsu (19)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Click this photo, and large size photo will appear!
  No.000-072
  [Guide]

  Enjoy Matsu (20)

  Matsu Islands (Lienchiang County) (Taiwan)


  Link
  Go!Go!Kyoro-chan (Vol.0929) Traveling in Taiwan by motorbike [ Menu Page ]
  Go!Go!Kyoro-chan (Vol.0929) Traveling in Taiwan by motorbike [ Menu Page ]
  Vol.2515
  [Matsu Islands, Dongyin Island(10)] Lienuyikeng Cliff / Yixiantian Cliff
  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


  Vol.2516
  [Matsu Islands, Dongyin Island(11)] Dongyin Lighthouse / Drum Rock / Taibai Echo Cliff
  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


  Vol.2517
  [Matsu Islands, Dongyin Island(12)] Zhonglingtang (Old Crematory)
  Dongyin Island (Matsu Islands)(Lienchiang County) (Taiwan)


  TOP page
  (Index Page)


  Mail


  Go! Go! Kyoro Chan!!!